τεύχω

τεύχω
τεύχω (τεύχει; -ῃς; -ων, -οντα; -ειν: impf. τεῦχε: aor. (τευξαν; τεῦξαι.)
a
I constr<*>ct

τεῦξαν δ' ἀπύροις ἱεροῖς ἄλσος ἐν ἀκροπόλει O. 7.48

II fashion, compose ὁπόταν προοιμίων ἀμβολὰς τεύχῃς ἐλελιζομένα (sc. ὦ φόρμιγξ) P. 1.4

παρθένος αὐλῶν τεῦχε πάμφωνον μέλος P. 12.19

ἀλλ' ἐγὼ Ἡροδότῳ τεύχων τὸ μὲν ἅρματι τεθρίππῳ γέρας I. 1.14

III fashion, provide

Χάρις δ' ἅπερ ἅπαντα τεύχει τὰ μείλιχα θνατοῖς O. 1.30

ξείνἰ ἁρμόζοντα τεύχων P. 4.129

καὶ ὡς τάχος ὀτρύνει με τεύχειν ναὶ πομπάνP. 4.164

εἴη μιν ἔρνεσι φράξαι χεῖρα, τιμὰν ἑπταπύλοις Θήβαισι τεύχοντ I. 1.67

ὁ πάντα τοι τά τε καὶ τὰ τεύχων Κρόνου παῖς Pae. 6.132

θεὸς ὁ πάντα τεύχων βροτοῖς fr. 141.
b make c. pr. adj.

οἳ τεὸν δόμον Πυθῶνι δίᾳ θαητὸν ἔτευξαν P. 7.12

οὐδὲ θερμὸν ὕδωρ τόσον γε μαλθακὰ τεύχει γυῖα, τόσσον εὐλογία φόρμιγγι συνάορος (τέγγει e Plutarcho Heyne) N. 4.4

ὕμνος δὲ τῶν ἀγαθῶν ἐργμάτων βασιλεῦσιν ἰσοδαίμονα τεύχει φῶτα N. 4.84

c in tmesis ἐπὶ στέφανον τεῦξαι (v. ἐπιτεύχω) O. 8.32

Lexicon to Pindar. . 2010.

Look at other dictionaries:

 • τεύχω — make ready pres subj act 1st sg τεύχω make ready pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • τεύχω — Α 1. παράγω με τεχνική εργασία, ιδίως σχετικά με υλικά πράγματα («ἔστη σκῆπτρον ἔχων τὸ μὲν Ἥφαιστος κάμε τεύχων», Ομ. Ιλ.) 2. οικοδομώ, κτίζω («βωμὸς δ ἐφύπερθε τέτυκτο», Ομ. Οδ.) 3. (ενεργ. και μέσ.) παρασκευάζω, ετοιμάζω (α. «εἴπω δὲ γυναιξὶν… …   Dictionary of Greek

 • τευχώ — έω, Α βλ. τετευχῆσθαι …   Dictionary of Greek

 • τεῦχον — τεύχω make ready pres part act masc voc sg τεύχω make ready pres part act neut nom/voc/acc sg τεύχω make ready imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) τεύχω make ready imperf ind act 1st sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • τετυγμένα — τεύχω make ready perf part mp neut nom/voc/acc pl τετυγμένᾱ , τεύχω make ready perf part mp fem nom/voc/acc dual τετυγμένᾱ , τεύχω make ready perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • τεῦξον — τεύχω make ready aor imperat act 2nd sg τεύχω make ready fut part act masc voc sg τεύχω make ready fut part act neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • τεύξει — τεύχω make ready aor subj act 3rd sg (epic) τεύχω make ready fut ind mid 2nd sg τεύχω make ready fut ind act 3rd sg τεύ̱ξει , τεῦξις making fem nom/voc/acc dual (attic epic) τεύ̱ξεϊ , τεῦξις making fem dat sg (epic) τεύ̱ξει , τεῦξις making fem… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • τεύξουσι — τεύχω make ready aor subj act 3rd pl (epic) τεύχω make ready fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) τεύχω make ready fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • τεύξουσιν — τεύχω make ready aor subj act 3rd pl (epic) τεύχω make ready fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) τεύχω make ready fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • τεύξω — τεύχω make ready aor subj act 1st sg τεύχω make ready aor ind mid 2nd sg (epic ionic) τεύχω make ready fut ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • τεύξῃ — τεύχω make ready aor subj mid 2nd sg τεύχω make ready aor subj act 3rd sg τεύχω make ready fut ind mid 2nd sg τεύ̱ξηι , τεῦξις making fem dat sg (epic) τυγχάνω happen to be at fut ind mid 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”